Ana Sayfa Portal Gelişmiş Arama Üye Listesi Takvim Yardım Belgeleri
Bu yaziyi silin ve yerine Google Analytics kodunuzu yazin
Tarih: 17.01.2018, Saat: 20:08 Hoşgeldin, Ziyaretçi: (Giriş YapÜye Ol)


Yeni Yorum Gönder  Yeni Konu Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Submit Face book
Allah Celle Celalu
Yazar Konu
is@ Çevrimdışı
Super Moderatör
*****
Super Moderatör Grubu


Yorum Sayısı: 17,709

Üye No : 59929

Yaş :

Cinsiyet : Bay

Nereden :

Üyelik Tarihi: 06.06.2017

Rep Puanı : 0
Yorum: #1
Allah Celle Celalu
Allah (c.c.); “kudreti sonsuz, yoktan yaratan, mülkün sahibi olan…” anlamına gelmektedir. Allah (c.c.), kâinattaki bütün isim, sıfat ve fiilleri kendisinde toplamaktadır. Allah (c.c.); “lafz-ı kebîr câmiî” dir. Bütün sıfatlar O’nda cem’îdir. Yani bütün isimlerin manalarını bünyesinde toplayan “Celâl” lafzıdır. Bu güzel isimlerin hepsi, biz kulların kendi yaratıcısını iyice tanımasına yöneliktir. O, varlığı yoktan var edendir. Yani, “varı var eden” mutlak yüce bir varlık vardır. Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’in açıkça îzâh ettiği veçhile, Ârâf suresi, 180. âyetinde şöyle buyurulmaktadır: “Allah’ın güzel isimleri vardır. Bu isimleri güzel zikrederek dua ediniz.” Yine Tâhâ suresi, 8. âyetinde de şöyle buyurulur: “Allah (c.c.) O’dur ki O’ndan başka ilâh yoktur. O, vardır. Güzel isimler O’nundur.” Allah (c.c.) bizi yaratarak, bize ruh üfleyerek imtihan yeri olan dünyaya gönderirken, bizden şu iki şeyi istemektedir: “Zâhirde Hakk’ın emirlerini yerine getirmemizi, bâtında ise kalbimizi kendine bağlamamızı…” Bir Allah (c.c.) dostu diyor ki: “Allah (c.c.) kuluna bu iki şeyi nasip ederse, zâhir ve bâtın nimetleri o kulun üzerine nakşedilmiş olur.” demektir. Allah (c.c.), 99 isminin tamamını kapsar. Allah’ın bu ism-i şerîf’i, Rabbu’l-âlemîn’den başka hiçbir şeye isim olarak verilmez. Rabbimize ait bütün isim ve sıfatlar; Allah’ın ismi içerisinde toplanmıştır. Bu isim, İsm-i Âzam’dır. Allah (c.c.) ismi esas olup diğer isimleri O’na izafe edilmiştir. Mecâzen dahi olsa Allah (c.c.) ismi, vâcibü’l-vücud’dan başkası için kullanılamaz. Kelime-i şehâdet ve Kelime-i Tevhîd dahi ancak Allah (c.c.) İsm-i Celâl’i ile teşekkül etmektedir. Allah (c.c.) isminde öyle bir sır vardır ki, baştan itibaren harfleri kaldırılsa, mana yine bozulmaz.

Demek ki bu isim, manasında topluluk olduğu gibi lafzında dahi birlik beraberlik vardır. Çünkü sadece sonundaki “H” harfi dahi; Allah (c.c.) manasını taşır. Bu itibarla her canlı varlık nefes alıp verirken, “Hu” derken; “H” harfini telaffuz etmektedir. Demek oluyor ki hayatın devamı, Allah (c.c.) ismine bağlı bulunmaktadır. Son nefesimizde “Huh!” diyerek yine canımızı, canın sahibine teslim ederiz. Allah (c.c.) isminin içerisinde diğer El-Esmâü’l-Hüsnâ’dan isimler mevcut olduğundan, “Yâ Allah!” diye zikreden bir kimse, en efdal şekilde zikirde bulunmuş olur. Onun için de bize düşen görev, önce bu mübarek ismi, “Allah’ı (c.c.) iyi bilmek. Bütün dünya yaşantımız içinde O’na layık bir kul olmaktır. O’nun rızası hilâfında herhangi bir davranışta bulunmamaya gayret etmektir.” Allah (c.c.), tek bir kelimedir. Bütün Kâinatı yoktan yaratan Cenâb-ı Hakk’ın kendisine mahsus özel bir ismidir. Kendisinden başka kullanılamaz. Allah (c.c.), İsm-i Âzâm’dır. Bütün isimleri, yani 99 ismi bünyesinde toplamıştır. Latîf (c.c); O, yumuşaktır. O, güzeldir. O, nâziktir. Her zaman Latîf’tir. Latîf (c.c); O, lütuf sahibidir. Kullarına lütuf dağıtır. O, doğmadan önce ana karnında kullarını doyurur. Sonra da her türlü rızıkla rızıklarını verir. Âhir (c.c); başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. O, Evvel ve Âhir’dir. Her şey bittiği hâlde O, yine kalandır. Hayy (c.c); O, her zaman diridir. Canlıdır ve aramızdadır. “Ben size can damarınızdan daha yakınım!” buyurur Rabbimiz. Allah (c.c.) lafz-ı Celâl’i, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerîm’de 980 defa geçmektedir.

Allah, bildiğimiz ve bilemediğimiz, görebildiğimiz ve de göremediğimiz bütün âlemlerin ve “din gününün sahibi” olan, kâinatı yaratıp yöneten, tüm övgülere ve ibadet edilmeye tek layık olan Yüceler Yücesi Rabbimizin, 99 isminin bütün özelliklerini kendinde toplayan en kapsamlı ve özel adıdır. Allah (cc). Bu isim, sadece Cenâb-ı Hakk’ın zâtına mahsus olup, başka hiçbir varlığa isim olmamıştır. Hiçbir dilde de tam karşılığı yoktur! Meryem sûresi (19), 65: “O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. O halde, O’na ibadet et ve O’na ibadet etmekte sabırlı ol. Hiç sen O’nun (Allah’ın) ismini taşıyan başka birini bilir misin?” ALLAH (cc) isminin Arapça kelime yapısındaki özelliği gereği, harfleri tek tek kaldırılsa bile anlamı bozulmayan “tek kelime”dir. Bakara sûresi (2), 255: “Allah! O’ndan başka ilâh yoktur...” İsmin başındaki hemze kaldırılırsa “lillâhi” olur. Bu da “Allah için, Allah’a ait” demektir. Bakara sûresi (2), 284: “Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır...” Allah ismindeki birinci “elif” ve “lâm” kaldırılırsa “lehû” olur, bu da “O’nun” demektir. Bakara sûresi (2), 255: “...Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur...” Lafza-i Celâl’deki ikinci “lâm” da kaldırılırsa sadece “he” harfi kalır ki, Zât-ı Kibriyâ’ya delâlet eder: Hû Daha enteresan olan bir husus da “he” harfinin mahrecinin, yani çıkış yerinin göğüs kafesi ve ciğerler oluşudur! Buna göre, nefes almakta olan her canlı, inansa da inanmasa da, her nefes alışında “Hû” demekte ve Allah’ı zikretmektedir! İstese de istemese de... Bilse de bilmese de, her canlı, nefes alıp verdikçe Yaradan’ını zikretmektedir dostlar! Yani “ölüm” Allah’ı zikretmenin son noktası... “Yaşamak” ise Allah’ı anmak, her an Allah ile beraber olmak demektir! Allah! (cc) Bu mübarek ismin hiçbir dilde karşılığı yoktur. Dilimizdeki “tanrı” ve “ilâh” kelimeleri anlam bakımından Allah ismi yanında o kadar kısır, o kadar cılız kalmaktadır ki dostlar, anılmaya bile değmez! Allah! (cc) Bütün diğer isimleri, mana cihetiyle kendisinde topladığı için de İsm-i A’zamdır. Peygamber Efendimiz (s.a.s.); “İsm-i A’zâm ile dua edildiği takdirde Allah (cc) o duaya icabet eder” (Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, I, 510. Hadis no: 1030.) buyurmuşlar ve bunun Bakara, Âl-i İmrân ve Tâ-hâ surelerinde olduğuna işaret etmişler, ama bizzat hangi ismin, İsm-i âzâm olduğunu Hz. Aişe’ye bile söylememişlerdir. Âlimler, bu hadisten hareketle ve özelliklerinden dolayı Allah (cc) ismini İsm-i A’zâm kabul etmişlerdir. er-Rahmân ismi, Allah’ın (cc) merhametini, el-Adl ismi, Allah’ın (cc) adaletini, el-Ğaffâr ismi, bağışlama ve mağfiretini, el-Kâdir ismi, yalnız kudretini anlatırken; Allah ismi, 99 ismin manasını bünyesinde taşır! Yüce Allah’ım, Rabbim benim! Kur’ân-ı Azîmüş-şan’da Kendini kullarına tanıtıyor ve şöyle diyorsun: Bakara sûresi (2), 163: “Her halde hepinizin ilâhı, bir tek ilâhtır. Ondan başka bir ilâh yoktur. O Rahmân ve Rahîm’dir.” Âl-i İmrân sûresi (3), 19: “Allah şehadet eyledi şu gerçeğe ki, başka ilâh yok, ancak O vardır...” Bakara sûresi (3), 255: “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (Hayy’dır), bütün varlığın idaresini yürüten (Kayyûm)dir...” Âl-i İmrân sûresi (3), 6: “Sizi, rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O’dur. Kendisinden başka ilâh olmayan, şan, şeref ve hikmet sahibi olan O’dur.” Kasas sûresi (28), 70: “İşte O, Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur. Önünde de, sonunda da hamd O’nundur, hüküm O’nundur. Ve ancak O’na döndürüleceksiniz.” Manevi sıkıntıların mı var dostum? “Allah” de! Maddi problemler belini mi büktü? Malın, mülkün “tek sahibi”ne koş, önünde diz çök, secdelere kapan ve “Allah” de! Düşmanlarına galip mi gelmek istiyorsun? Bedir Savaşı’nda, zafer vuku buluncaya dek, secdede “Yâ Hayyu, Yâ Kayyûm” diye inleyen İki Cihan Serveri Muhammed Mustafa (sav) gibi “Allah” de! Karanlıklardan aydınlıklara mı çıkmak istiyorsun? “Allah” de dostum! Ve son nefeste, emaneti; can emanetini huzurla teslim etmek için, dilini zikre alıştır ve “Allah” de! Hasbünallâhü ve ni’me’l vekîl ni’me’l Mevlâ ve ni’mennasîr! “Dostum”, “Vekilim”, “Sahibim” ve “Yardımcım” yalnız Allah’tır de ve sadece O’nun rızasını kazanmak için yürü hayat yolunda! O Allah ki; kulunu yalnız bırakmayandır! O Allah ki; kulunu koruyan, muhafaza edendir! O Allah ki; kulunu sevendir! O Allah ki; kulunun günahlarını bağışlayan, hatalarını örtendir! O Allah ki; kulu kendisine bir adım gelse, ona on adım yaklaşandır! Haydi dostum! Rabbini isimleri ile tanı ve yalnız O’na kulluk et, yalnız O’ndan iste!
08.01.2016 18:15
Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla
is@ Çevrimdışı
Super Moderatör
*****
Super Moderatör Grubu


Yorum Sayısı: 17,709

Üye No : 59929

Yaş :

Cinsiyet : Bay

Nereden :

Üyelik Tarihi: 06.06.2017

Rep Puanı : 0
Yorum: #2
Cvp: Allah Celle Celalu
DUA


Allah’ım!
Kâinat seni tarif etmektedir. Bütün isimler seni anlatmaktadır.
Bize, güzel isimlerini âşikâr etmezsen; ruhumuz karanlıkta kalır.
Sana ulaşamayız. El-Esmâu’l- Hüsnâ’na layık gör bizleri!
Allah! Allah! Allah! Sensin bizim Allah’ımız! Sanadır kulluğumuz!
Sen Ehad’sin! Sen Samed’sin! El-Esmâu’l- Hüsnâ’na şahit yaz bizleri!
Allah’ım! Allah’ım! Allah’ım! Sensin bizim Rabbimiz!
Sanadır kulluğumuz! Sendedir çaremiz! Seninledir varlığımız!
Seni arar ruhumuz!
Seninle çarpar kalbimiz! Başkalarını değil, her an, seni çağırırız! Rabbim! Esmâna layık gör bizleri!
Sen, eşi benzeri olmayan; bir olan Allah’sın! Cemâline çevir yüzümüzü!
Elâleme muhtaç eyleme bizi!
Allah’ım! Allah’ım!
Allah’ım! Senden başka hiçbir ilâh’ın olmadığını ifade eden “Kelime-i Tevhîd” hatırına! Bol rahmet ve mağfiret vaad eden “Hannân” ismin hatırına!
Yine hiç hak etmedikleri hâlde kullarına çeşitli nimetleri lütfetmeyi müjdelediğin; “Mennân” ismin hatırına!
Keremini Celâl’inle kullarına lütfettiğin “Zü’l-Celâl-i ve’l- ikrâm”36 ismin hatırına!
Senden istiyoruz dilek ve isteklerimizi!
“Rahmân ve Rahîm” esmâların hürmetine kabul buyur yâ Rabbim!
Ey “Zü’l-Celâl-i ve’l- ikrâm” olan Allah’ım!
Bana lütfedip, müsaade ettiğin kadarıyla dilimin döndüğü, aklımın erdiği kadarıyla yine bu konu da çok kıymetli eserler yazmış mü’min kardeşlerimin eserlerinden de yararlanarak, 99 ismini ve anlamlarını, verdiğin mesajları âcizane ve fakîrâne îzâha çalışacağım. Hatalarım ve noksanlarım için peşinen affına sığınırım!
“Afuvv”37 isminin hürmetine, rızana muhatap, lütfuna mazhar kıl Allah’ım! Âmîn.

Ebû Hureyre47 (r.a)’den nakledilen bir hadis-i şerîf’te Yüce Allah (c.c.) Hazreti Peygamberimizin (s.a.v.)48 ağzından kullarına şöyle buyurmaktadır: “Ey kulum! Benim çok acıktığım zamanlar oldu. Fakat sen beni doyurmadın. Benim çok susadığım zaman oldu. Fakat sen bana su vermedin. Benim hasta olduğum zamanlar oldu. Beni ziyarete gelip hâlimi ahvâlimi sormadın!” Bu hadisten çıkaracağımız çok ders vardır. Demek oluyor ki Yüce Allah (c.c.) bize bizden yakın, her an bizi gözetliyor. Biz de bunun bilincinde olarak hâl ve hareketlerimizi ona göre yönlendirmeliyiz. Yine Yüce Allah (c.c.) buyuruyor ki, “Ben kulumun zannına göreyim. Beni andığı an, ben onunlayım.” Biz cân-ı yürekten “Allah!” deyince; O, hemen “Buyur kulum!” diye bize cevap veriyor “Eğer kulum beni kendi kendine anarsa, ben de onu anarım. Eğer kulum beni bir meclis içinde anarsa, ben de onu daha iyi bir meclis içinde anarım. Kulum bana bir karış yaklaşsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek gelirse, ben de ona koşarak giderim.” “Kimdir ki Allah’a (c.c.) güzel bir ödünç verecek olursa, Allah da ona onun verdiğinden kat kat daha artırarak, ona şerefli bir ödül verir.”49 Ebû Yezid-el Bestâmî diyor ki: “Allah (c.c.) bir kulunu severse, o kulunun kulağı, gözü, dili ve tüm azaları olur.” İbn-i Arabî: “Seven Allah olunca, Allah iki elini yummuş bir vaziyette Hazreti Âdem’de tecellî etti.” Bir hadis-i şerîf’e göre Allah (c.c.) Âdem’e şöyle dedi: “Bu iki avucumdan birini seç! Âdem de Rabbim, sağ elini seçtim. Fakat Rabbimin her iki eli de sağ eldir ve mübarektir.” dedi. Bunun üzerine Allah (c.c.) ellerini açtı ve bast hâli50 oldu. Bir de baktı ki sağ avucunun içinde Hazreti Âdem ve Âdem’in zürriyeti var. Hazreti Âdem hem Allah (c.c.) avucunun içindeydi. Hem de dışında duruyordu. İşte âşık, hem sevgilidedir. Hem de sevgilinin dışındadır.
08.01.2016 18:16
Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla
is@ Çevrimdışı
Super Moderatör
*****
Super Moderatör Grubu


Yorum Sayısı: 17,709

Üye No : 59929

Yaş :

Cinsiyet : Bay

Nereden :

Üyelik Tarihi: 06.06.2017

Rep Puanı : 0
Yorum: #3
Cvp: Allah Celle Celalu
Allah : O'nun zat ve özel ismidir. Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"İsimlerin en güzeli Allah'ındır. Öyleyse O'na bunlarla dua edin." (Araf,180)

Kur'an'daki Esma'ül Hüsna'dan ilk inen isimdir. Çünkü ilk inen ayet besmeledir. Allah'ın doksan dokuz isminin en büyüğüdür.

Hz. Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor:

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Kim ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever."

Esmâ'ül Hüsna'nın bütün anlamını içinde toplar. Yüce Yaratıcı'nın diğer bütün isimlerini kapsar. Bu yüzden el-Esmau'l-hüsna olarak bilinen bütün isim ve sıfatlar bu ada yandırılır. Bu nedenle "Rahman, Rahim, Aziz, Gaffar, Kahir Allah'ın adlarındandır deriz. " Ama Allah, Rahman'ın adlarındandır" demeyiz..

Allah isimi Kur'an'da 2697 yerde geçmektedir.

Allah'ın güzel isimleri vardır. En güzel isimler O'nundur. Gerçi Allah zatında birdir ve zatının ismi Allah'dır. Fakat sayı olan bir gibi eşi ve benzeri bulunabilecek şekilde bir birlikle değil, eşi ve benzeri bulunmayan üstün bir birlikle birdir. Zatında yalnızca vahid değil, birdir: İlâhî hitapta yer alan "Biz, şehadet ettik, yarattık." gibi çoğul kiplerindeki azamet ve ihtişam, işte ilâhî sıfat ve isimlerin bir araya gelmesinden doğan azamet ve yüceliği dile getirir ki, Allah yüce ismi, bütün bu sıfat ve isimlerin hepsini içine alan bir yüce isimdir. Allah ismi, Allah'ın kendisi gibi, eşi ve benzeri olmayan bir isimdir. Sıfat ve isimlerin çokluğu, zatın çokluğunu gerektirmeyeceğinden o isim ve sıfatların her biri Allah'ın eşsiz özelliklerinden birine delalet eder. Âdem'e öğretilen de isimlerin en güzelleridir.En güzel isimler Allah'a mahsustur. Öyleyse ey müminler, O'na o isimlerle dua ediniz, O'nu onlarla çağırınız veya O'nu bu güzel isimlerle adlandırıp anınız. Ve O'nun isimlerinde yamukluk edenleri terk ediniz.

Tenbih: Kul, Allah'a bütün kalbiyle bağlanmalıdır. Gözü O'ndan başkasını görmemeli, O'ndan başkasına iltifat eylememeli, O'ndan başka hiç kimseden bir dilekte bulunmamalı, O'ndan başkasından korkmamalıdır.

İhlasla "Yâ Allah" diye bir müslüman bu isme devam etse, duası kabul olunur. Şeytanın şerrinden emin olur. Mutluluğa erişir. Duası kabul olur. Rızkı genişler ve Allah'ın izniyle şifa bulur.

Allah ismi, bütün ilâhi isim ve sıfatları kendisinde toplayan özel bir isimdir. Bu isme Ism-i Cami' de denir. Esma-i Hüsnânın her biri Allah lafzının farklı yansımalarını ve boyutlarını ifade eder. Gerçekte Kur'an'ın tamamı da Allah ismini bütün yönleriyle bize tanıtmaktadır. Kur'an'daki 114 süre yani yaklaşık 6 bin küsur ayetin hepsi Allah'ın değişik özelliklerini, evrene ve insan hayatına müdahale etmesini anlatmaktadır.

Allah ismini tam olarak tanımak ancak Kur'an'ın tamamını anlayarak okumakla mümkündür. Lafza-i Celâl olarak da anılan Allah ismi Kur'an'da 2697 kez geçmektedir. Buna açık ve gizli zamirlerle kullanımı da ilave edersek bu rakam 6000 (altı bin)i bulur. Allah isminin ikil ve çoğul kullanımı yoktur. Bu isim mecaz yolu ile de olsa Allah'tan başkalarına verilemez. Iimdiye kadar Allah ismi ile hiçbir varlık adlandırılmamıştır, adlandırılması da doğru değildir.

Allah lafzı Kur'an'da ilk kez iniş sırasına göre beşinci süre olan Fatiha süresinde zikredilmiştir. Fir'avn kendi ilahlığını iddia ederken ( Ben Allah'ım ) diyerek Allah‟ın ismini kullanmamış, ( Ben sizin en üstün rabbinizim) demiştir. Mekkeli müşriklerin 360‟dan fazla putları vardı. Hiçbirine Allah ismini vermemişlerdi. Onlar da bu ismin sadece Allah'a ait olduğunu biliyorlardı. "Hiç sen O'na bir adaş bilir misin?" Allah lafzının kökü ve aslı hakkında birçok Arap dilbilimci ve müsteşrik çalışma yapmış ve 30‟dan fazla görüş beyan etmişlerdir. Bu görüşlerin önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: 1-Allah ismi herhangi bir kelimeden türememiştir, camid bir isimdir. Hiçbir sözlük anlamı yoktur. Âlem yani zata delalet eden özel isimdir. Beyhâki, el-Halil ve Hattabî'nin bu görüşe sahip olduğunu söyler.

Zeccâcî, Ebû Osman el-Mâzinî'nin de bunu savunduğunu söyler. 2-Allah ismi, "Kulluk ve ibadet etmek" anlamına gelen ( elehe - ye'lehu), veya "hayret ve şaşkınlık içinde kalmak, gönülden bağlanıp sığınmak" anlamlarına gelen ( elihe- ye'lehu ) ve ( velihe-yevlehu ) köklerinden ism-i meful manasında bir mastar olan "ilâh" kelimesindentüremiştir.

Ilâhkelimesinin başına azamet ve büyüklük ifade etmesi için harf-i ta'rif olan "el " takısı eklenerek "el-Ilâh" şeklini almış, okunmasındaki güçlükten dolayı hemze düşürülmüş, ilâh kelimesinin aslındaki "lam" ile "el" takısının "lam"ı birleştirilmiş (idğam) ve kelime "Allah" şeklinde okunmuştur. Bu görüş, Yûnus Ibn Habîb, el-Kisâî, el-Ferrâ, Kutrub ve el-Ahfeş'e aittir. 3-Allah ismi "gizlenmek, perdelenmek, beşeri kabiliyetlerin ihata sahasının dışında, duygu ve idrakin ötesinde olmak, yükselmek ve yüce olmak"
08.01.2016 18:16
Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla
cenah41 Çevrimdışı
Super Moderatör
*****
Super Moderatör Grubu


Yorum Sayısı: 4,001

Üye No : 59922

Yaş :

Cinsiyet : Bay

Nereden :

Üyelik Tarihi: 02.06.2017

Rep Puanı : 0
Yorum: #4
Cvp: Allah Celle Celalu
teşekkürler
26.02.2016 11:35
Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla
support Çevrimdışı
Özel Üye
**
Özel Üye Grubu


Yorum Sayısı: 5,047

Üye No : 59925

Yaş :

Cinsiyet : Bay

Nereden :

Üyelik Tarihi: 05.06.2017

Rep Puanı : 0
Yorum: #5
Cvp: Allah Celle Celalu
Teşekkürler
27.02.2016 00:45
Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla
NuR^a VusLat Çevrimdışı
Vip Özel Üye
***
Vip Özel Üye


Yorum Sayısı: 8,983

Üye No : 59926

Yaş :

Cinsiyet : Bay

Nereden :

Üyelik Tarihi: 05.06.2017

Rep Puanı : 0
Yorum: #6
Cvp: Allah Celle Celalu
Allah razı olsun
28.02.2016 01:05
Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla
sıla Çevrimdışı
PRENSES
prenses grubu


Yorum Sayısı: 60,202

Üye No : 1484

Yaş :

Cinsiyet : Bayan

Nereden :

Üyelik Tarihi: 07.07.2016

Rep Puanı : 0
Yorum: #7
Cvp: Allah Celle Celalu
Teşekkürler
07.07.2016 00:39
Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla
admin Çevrimdışı
site kurucusu
******
Admin Grubu


Yorum Sayısı: 42,368

Üye No : 1

Yaş :

Cinsiyet :

Nereden :

Üyelik Tarihi: 07.01.2016

Rep Puanı : 3827
Yorum: #8
Cvp: Allah Celle Celalu
Allah razı olsun kardeşim
27.11.2016 23:13
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder 


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi


İslami Reklam Alanı

Sitemizde bulunan materyallerin 'Allah' (C.C), rızası için çoğaltılmasında herhangi bir sakınca yoktur.
Ayrıca sitede bulunan konularda, yorum yapan şahısların, yapmış oldukları yorumlar, Bediüzzaman'ın, Risale-i Nur'un veya Nur Cemaatinin kanaati veya yorumu olarak değerlendirilmemeli; mihenge vurulmalı, sadece şahsi bir yorum olduğu bilinmelidir.